دوران سرخوشی ...

اتندمان داره در مورد انمی فقر اهن و اینا صحبت می کنه کلی بامزه . فقط میگه که ما بخندیم .!!! مثلا داره در مورد علائمش میگه که از علائم خستگی و بیحوصلگی و دپرسیون و اینا هست تا رنگ پریدگی و اختلال عملکرد قلبی و اینا .... میگه یه کسایی دیدین زود قاط می زنن عصبی ان اعصاب ندارن ...اینا شاید فقر اهن داشته باشن ...

بعد یه نگاهی می کنه به من و چند تا استاژرای دختر  و با یه پوزخندی میگه خانمها مثلا یه چند ماه قبل ازدواجشون شروع کنن اهن خوردن خوبه . شاید کمتر شوهرشونو اذیت کنن ... نیشخند

بعد باز منتظر شد ما بخندیم . بعد ما هم کر کر خندیدیم . ولی ....

من گفتم : استاد حالا خانمها با یه دوز اهن اخلاق و رفتارشون درست میشه . اقایون رو چی کار کنیم که با تیر اهن هم درست نمی شن !!! شیطان

اونم گفت : اقایون کافیه یه زنی مثل تو داشته باشن که آدمشون می کنی با این زبونت !!!

من :متفکر

استاژران : قهقهه

اتند :   از خود راضی                        

 

 آن سرویس نت یک عدد اینترن !!!

بیمار خانم پنجاه ساله ای است کیس شناخته شده دیابت تحت درمان با گلوکومتر (دستگاه اندازه گیری قند خون)!!! از حدود سه سال پیش که با شکایت تهوع و استفراغ مراجعه کرده است ..... نیشخند

فردا صبح رزیدنت محترم ما را می بیند و می خندد و می گوید یک نوت باحالی گذاشته بودی کلی خندیدیم بهت !!!به جای گلی بن کلامید (داروئه)نوشته بودی گلوکومتر !!! می گم نه بابا!! میگه چرا !

می ریم سر مریض ببینیم رزیدنتمون راست گفته یا سر کار گذاشته و اگه راست گفته اصلاحات لازم رو انجام بدیم که می بینیم به به ....رزیدنت محترم دور گلوکومتر دایره قرمز کشیده و بعد از اونم توجه همه به نت ما جلب شده و هر کس یه ابراز وجودی کنار نت ما کرده . از ستاره و خط و علامت تعجب و هر چی که فکر کنی ! خلاصه تا این مریض مرخص شد ما شهره خاص و عام شدیم ....

اتندمان هم فردا سر راند میگه ببخشید خانم دکتر دوز مصرفیه گلوکومتر چه جوریه؟ بی دی بدیم یا تی دی اس ؟!!!

من موندم اگه من نبودم اینا منو فیلم کنن چی کار می کردن !!نیشخند

 

 

 

از یه چیزی خوشحالم ..... درسته فقط دو تا بخشم مونده ولی تا حالا که همه بخشامو رفتم از این خوشحالم که تو هر بخشی بین همه پرسنل و پرستار و بهیارو رزیدنت و اتند خاطره خوبی از م مونده . هنوز که هنوزه خیلی از پرستارا و پرسنل می بیننم میگن حیف که رفتین. کجایین شما اینترن خوبا . شاد و شنگولا ... !!

هنوز که هنوزه رزیدنتا از من و دوستام به عنوان یه گروه خوب و فعال یاد می کنن و به همه بچه هایی که بعد ما بودن میگن اینا خیلی گروه خوبی بودن . دوستام وقتی میرن بخشی که ما بودیم میگن چی کار کردین که همه ازتون تعریف می کنن !؟

خوشحالم که از همه اتندام وقتی رفتم باهاشون خداحافظی کردم اینو شنیدم که تو  اینترن خوبی بودی .... یا به قول یکیشون دخترو خوبی بودی...بچه تیزی بودی!!زبان بعضی هاشون بهم گفتن ما تجدید بخشت می کنیم که بیشتر پیشمون بمونی !بعضی هاشون بهم جایزه دادن . بعضی ها گفتن تو باید بیای رزیدنت همین بخش شی . بعضی هاشون دعوام کردن بعد اومدن ازم معذرت خواستن .  اینارو که می شنوم دلم نمی خواد از بخش برم . دلم نمی خواد اینترنیم تموم شه . دلم تنگ می شه . برای همه اتندایی که سر به سرم گذاشتن  . برای تمام اتندای اخمویی که اخر یه ماه که با من بودن از بس من خندیدم اونا هم خندیدن ... حتی دعواهاشونم شیرین بود . حتی گیر دادن هاشونم گیر جدی نبود به من . دعوا کردناشون با شوخی و خنده بود .چه قدر به من میگفتن تپل ....!! چه قدر خوراکی خوردنمو مسخره می کردن !! لباس پوشیدنامو ...کفشامو ... تیپ ورزشکاری مو !! من شده بودم سوژه اینا ... کافی بود که یه روز مرخصی بگیرم سراغمو از همه می گرفتن. حتی تنها اتندی که تو بخش همش به من گیر می داد . مریض جدید می اومد میگفت تو برو ببین . راند می خواست بره میگفت بیا راند . یکی می رفت مرخصی می گفت تو کاورش کن و مریضاشو ببین . بعد کلی التماس فقط یه روز بهم مرخصی داد . وقتی عصبانی بود و می خواست یکی رو دعوا کنه منو بین همه پیدا می کرد و دعوا می کرد .بد هم دعوا می کرد جوری دعوا می کرد که بین همه می پیچید که سارا دعوا شده بید !!!! . اگه می خواست سوال بپرسه بین همه از من می پرسید ..ما هم همه جا عادت داشتیم ازمون تعریف کنن ولی این هر کار خوبی هم می کردیم از مون اصلا تعریف نمی کرد . ولی کافی بود یه سوتی از ما بگیره دیگه تا سه روز به همه می گفت . اولاش داشتم با خودم فکر می کردم این چه همه با من بده چرا ... ولی بعدش دیدم نه دعواهاشم با مزه است . این قده به ما تیکه می پروند که همه تعجب می کردن این چرا رفتارش با ما این طوریه . سه دفعه فقط بهم گفت کشیک اضافه وایستا .بعد خودش اومد گفت نمی خواد. دو دفعه تهدید به تجدید بخشم کرد که من همش می خندیدم و بهش گفتم استاد فکر کنم که خیلی ما خوبیم که می خوای یه ماه دیگه هم باشم ...اخرش بهم نگفت تو اینترن خوبی بودی . اخرش بهم گفت داری می  ری.راحت شدیم !!یعنی کاملا مطمئن بودم با اون پروگنوز من بهم ده بیشتر نمی ده  ولی وقتی رفتم نگاه کردم بهم از همه بیشتر نمره داده بود نوزده و نیم !!! این نوزده و نیمه این قده بهم چسبید که خدا می دونه . بعدها شنیدم که وقتی یه جا مهر منو دیده سر راند گفته این اینترن خیلی خوبی بود . خیلی خوب !!!فقط یه کم شر بود . ! می خواستم برم بهش بگم می مردی به خودم می گفتی !!

اینارو نگفتم که از خودم تعریف کنم . نمی خوام بگم که خیلی فعال و درس خونو با سواد واینا بودیم. نه ما خیلی هم دو در بودیم . اتندا خودشونو می کشتن ما یه کنفرانس نمی دادیم . مثلا همه سر راند بودن بدون اینترن . چون اینترنها رو تراس داشتن خوراکی می خوردند. ولی چون همه هماهنگ بودیم کاری به کارمون نداشتن. هیچ کس نمی رفت خودشیرینی کنه و مثلا بره راند !!!نیشخندهمه پشت هم بودیم . نمی شد یه نفر دعوا بشه  . یا همه با هم یا هیچ کس. بخشایی هم بوده که من با پرستار دعوام شده ولی فقط یه بخش بود . جاهایی بوده که با رزیدنت حرفمون شده ولی بعدش رفتیم از دل هم در اوردیم .... ولی خب... فکر می کنم طرز رفتارمون و گروه خوبمون و هماهنگی و همدلی مون بود که این همه پروگنوز خوبی داشتیم . یه جوری بودم برخلاف خیلی از بچه های دیگه باهمه گرم می گرفتیم . همیشه تو سلام و احوال پرسی کردن با پرستار و بهیار و حتی کمکی بخش پیش قدم می شدیم . چه همه با پرستارا اش نخوردیم و برامون چیزای خوشمزه ندادن . چه قدر خوب بود که کمکی و کارگر فقط می رفت واسه ما غذا از سلف می اورد . چه خوب بود که کمکی بخشمون بعد عروسیش بهمون بستنی داد . چه جنجالی راه می انداختیم با بهیار و کارگرمون سر انتخابات . چه قدر خندیدیم به سادگی یکی از بیماربرها که از یکی از بچه هامون خوشش اومده بود . ای خدا داره تموم می شه ..وای نه !

خلاصه اینارو زود گفتم چون ممکن این بخش اخری اصلا اینترن خوبی نباشم ... چون ممکن زیادی دو در بشم .چون دارم پیش بینی می کنم که شاید دعوام بشه حتی ..ابرو

 

 

کلا من نمی دونم چرا هیشکی به این عکس های هنری من توجهی نمی کنه . اخه اون روز همزاه پدر و مادر رفتیم یه جا یه عالم درخت میوه کفشیدیم و من هم رفتم بالای درخت توت جهت توت تکانی ...!! بله جوگیر شدم ! بعدش اولا بابامان هی می گفت بچه بیا پایین می افتی طحالت پاره می شه دکتر نشده می میری !!(این بابای ما اینروزا خیلی استرس داره که ما قبل دکتر شدنمان بمیریم. یه دفعه می خواستیم بریم مسافرت این قده گفت و گفت که به خودم الهام شده بود یه بلایی سرم می یاد. مثلا یه هو وسط روز زنگ می زنه که از خیابون رد می شی مراقب باش دکتر نشدی نمیری !!پرانتز بسته !!!) ها داشتم می گفتم ما رفتم بالا درخت و عکسها ار که گرفتیم ولی توت نتکاندیم .چون چیزی نداشتیم که درش توت بتکانیم و ما فقط خوردیم . بعدش مصیبت اونجا بود که من می خواستم بیام پایین . اوه اوه ! اصلا به راحتی بالا رفتن نبود. من اون وسط اویزون شده بودم هیشکی نبود منو بگیره !! خلاصه گفتم مثل من جو گیر شدین رفتین بالا به فکر پایین اومدن باشین !!!نیشخند

 

اثر هنری شماره یک

اثر هنری شماره دو

 

اینو نگم می میرم !!! اگه ه ل ن د امشب ببازه من خودمو می کشم می میرم راحت می شم !!!!نیشخند

بعدا نوشت : یعنی من الان دارم از ذوق مرگی می میرممممممممممم!!!!!

ه ل ن د قهرمانهورا

/ 14 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خانم کوچولو

اتندتون اصلا به فکر مریض نیستا......نمیگه چه جوری مریض این همه بار گلوکومترو قورت بده؟؟!!.....خب دیلی بهش بدن دیگه[نیشخند] دلم اثر هنری شماره یک میخوااااااد!! مواظب خودت باشیا دکتر شیر سارا[چشمک]

یک دانشجوی پزشکی

می گفتی اصطلاح جدیده شما نمی دونین اسم جدید دارو هست![زبان]از همین پستها هم معلومه چقدر خوبی[پلک]

لارو پزشک

دلمان می خواهد مثل شما باشیم خانوم دکتر!!![قلب][نیشخند]

قلم

سلام "قلم" شامل دستنوشته ها و تحلیل های من وهمفکران من از وقایع جهانه و از پانزدهم تیرماه شروع به فعالیت میکنه. در صورت علاقه به تبادل لینک بعد از لینک کردن وبلاگ تو بخش نظرات من رو باخبر کنین تا شما هم لینک بشین. (فقط تا 15 تیرماه) مرسي

یک دانشجوی پزشکی

خواهش می شود[خجالت]ولی جوابمو ندادینا![نگران]هلند اصلا قهرمان نمی شه اصلا چه معنی داره![قهر][زبان]

دکتر بارانی

من الان این شکلیم [خنثی][افسوس] یعنی میشه منم انترن شدم اینجور بشم؟؟ فعلا که بخاطر دعوای اتند جان جلوی مریض.. دیگه جلو اون مریضه آفتابی نشدم.. هر روزم یه سوتیه خوشگل جلو رزیدنت میدم خوبه هیچی نمیگه بهم !! [ابرو]

محمد

شما که اینقدر با انرژی هستید طرح را کجا می گذرانید؟ اگر دانشگاه ما را انتخاب کردید خبر کن. موفق باشید.

رهگذر

خوب یک بدبخت فلک زده بخواد این پست شما رو بخونه باید چی کار بکنه دکتر جان؟